دکترهزار

دکتر هزار

دکترای علوم انسانی

دکتر علیرضا هزار متولد 14 شهریور ماه 1353 در مشهد متولد شد. تحصیلات حوزوی را از سال 1371 در شهر مشهد مقدس آغاز و از همان تاریخ هم تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه «الهیات فردوسی مشهد» شروع کرد.در سال 77 ـ 76 به قم رفت و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی ام را ادامه داد و در سال 79 ـ 78 کارشناسی ارشد در رشته «الهیات علوم قرآن و حدیث» شد. سپس به لبنان رفت و مدتی در آنجا به ادامه تحصیلات پرداخت و کارشناسی «روان شناسی» را از آنجا دریافت کرد. در سال 84 ـ 1383 نیز موفق به اخذ دکتری در رشته الهیات از دانشگاه ICIS کشور انگلستان شد.