دکترهزار

دکتر هزار

دکترای علوم انسانی

دکتر علیرضا هزار متولد ۱۴ شهریور ماه ۱۳۵۳ در مشهد متولد شد. تحصیلات حوزوی را از سال ۱۳۷۱ در شهر مشهد مقدس آغاز و از همان تاریخ هم تحصیلات دانشگاهی را در دانشگاه «الهیات فردوسی مشهد» شروع کرد.در سال ۷۷ ـ ۷۶ به قم رفت و تحصیلات حوزوی و دانشگاهی ام را ادامه داد و در سال ۷۹ ـ ۷۸ کارشناسی ارشد در رشته «الهیات علوم قرآن و حدیث» شد. سپس به لبنان رفت و مدتی در آنجا به ادامه تحصیلات پرداخت و کارشناسی «روان شناسی» را از آنجا دریافت کرد. در سال ۸۴ ـ ۱۳۸۳ نیز موفق به اخذ دکتری در رشته الهیات از دانشگاه ICIS کشور انگلستان شد.