درباره‌ی این دوره :

هر بازخوردی که شما به فرزند خود می دهید، می تواند در جهت پیشرفت او باشد، یا درمسیر پیشرفت او سنگ اندازی کند رفتار ما به عنوان والد، برای کودک پیام دارد. و این

پیام ها رفتار بعدی او را شکل می دهد.

ما به عنوان پدر و مادر وظیفه داریم که برای تربیت نسل سالم از تفکر این که ما فقط مسئول نیاز های مادی فرزندان هستیم خارج شده و اهمیت ویژه ای برای نیاز های دیگر فرزندان قائل شویم.  شناخت نیاز های اساسی کودک و فراهم کردن آنها و برنامه ریزی اولین گام در تربیت فرزند است.

ما با افزایش آگاهی و ایجاد مهارت های زندگی در فرزندانمان میتوانیم به اصلاح رفتارهای نامناسب و ایجاد رفتارهای مفیدشان کمک کنیم و فرزندانی موفق، با سبک زندگی سالم پرورش دهیم.

پخش آنلاین و دانلود