قسمت اول

شروع سال جدید انسان مؤمن ، چه زمانی است؟

 بخش اول از سخنرانی دکتر علیرضا هزار در مورد اهمیت آماده شدن برای نو اندیشی و آراستگی اخلاقی

قسمت دوم

در ماه رمضان خودتَکــانی کنیم ، مثل کسانی که خانه تکانی می‌کنند!

قسمت سوم

در دعاهای ماه مبارک رمضان ، چه چیز هایی از خداوند طلب می‌کنیم؟

قسمت چهارم

آدم چُـرتی ، نه خوابش خوابه ، نه بیداریش ، بیداریه !!

قسمت پنجم

در اوقات فراغت چه کنیم؟

قسمت ششم

در ماه مبارک رمضان چه آرزویی کنم ؟

قسمت هفتم

لباس ارتباط با خدای مهربون

قسمت هشتم

توضیحات دکتر علیرضا هزار در رابطه با توفیق شکر نعمت

قسمت نهم

شاقول مهم زندگی ما

قسمت دهم

دوری و نزدیکی

قسمت یازدهم

زبان ؛ از مهم ترین ابزارهایی که از آن استفاده می‌ کنیم

قسمت دوازدهم

در شب های قدر به یاد امام زمان «عج» باشیم

قسمت سیزدهم

بذار خدا برات بخواد!

قسمت چهاردهم

مذاکره علم داشته باشیم !

قسمت پانزدهم

رزق شامل چه چیز هایی می‌شود؟

قسمت شانزدهم

خداحافظ ماه مبارک رمضان