من کیستم ؟استاد سیدزاده

درباره‌ی این دوره :

سرفصل های این دوره : 

۱- مفهوم هویت 

۲- بحران هویت

۳- انواع هویت

۴- شکل گیری هویت

۵- فواید هویت داشتن