من کیستم ؟استاد سیدزاده

درباره‌ی این دوره :

سرفصل های این دوره : 

1- مفهوم هویت 

2- بحران هویت

3- انواع هویت

4- شکل گیری هویت

5- فواید هویت داشتن