تربیت سلیم

درباره‌ی این دوره :

در بحث تربیت، باید متوجه باشیم که در برابر رفتار خود با همسر و یا فرزندانمان، باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشیم!

تربیت، در پرتو آرامش محقق میشود ؛ نه در معرض نگرانی و اضطراب ناشی از عدم ثمربخشی و ما مامور به انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن نتیجه هستیم.

در این بحث نگاه از بالا به پایین ، وجود ندارد و ما «مربی» و «رب» نیستیم بلکه باید با طرف مقابل رابطه برقرار کنیم و برای او یک الگو باشیم.

در این دوره به بررسی تربیت با رویکرد محبوبیت و مقبولیت میپردازیم.

جلسه اول

ما در تربیت ، نه ” رب ” هستیم و نه “مربی ” ؛ بلکه باید با طرف مقابل (فرزند یا همسر ) رابطه برقرار کنیم و برای او یک الگو باشیم.

جلسه دوم

. افراط در تذکر دادن ، باعث افزایش لجبازی کودک می شود .

جلسه سوم

به روز بودن اطلاعات والدین، مقبولیت را بالا می برد.