معرفی موسسه فرهنگی هنری آفتابگردان

داستان آفتابگردان

اواخر سال ۱۳۹۹،خورشید عالم تاب مهربان ، صاحب عصر و زمان حضرت بقیةالله عنایتی ویژه به ما نمودند و تاج خدمتگزاری خویش را بر سر ما نشاندند.

و معجزه وار موسسه فرهنگی هنری (چند منظوره) راز نگاه آفتابگردان از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت گرفت .

آمدیم دست در دست هم نهادیم و هم پیمان شدیم که برای زدودن هر آنچه مانع ظهور نامیده می شود نهایت تلاشمان را انجام دهیم .

تقدیر اینگونه رقم خورد که تربیت محور اصلی فعالیت های ما در موسسه قرار گیرد .

عزم خویش را جزم نمودیم تا در راه نشر حداکثری معارف تربیتی ،بکوشیم و در این مسیر ،هیچگاه به دنبال منافع مادی نباشیم .

تفکر آفتابگردان

 

آفتابگردان به هیچ نهاد،ارگان، شخص ، حزب و جناحی وابسته نبوده و حتی در مسائل مادی کاملا مستقل می باشد. 

بر این باوریم که :

  • اگر انسان ها خود را به درستی بشناسند ،
  • اگر پیوند میان همسران محکم تر شود ،
  • اگر منزلت خانواده تکریم شود ،
  • اگر فرزندانی سالم (از نظر روانی )تربیت شوند ،

آنگاه در جاده ی حرکت خود به بیراهه نرفته ایم .

 

همچو آفتابگردان ،پی آفتاب زمانیم ...