معرفی مؤسسۀ فرهنگی- هنری راز نگاه آفتابگردان

داستان آفتابگردان

اواخر سال ۱۳۹۹، خورشید عالم‌تاب مهربان، صاحب عصر و زمان، حضرت بقیةالله (عج) به ما عنایتی ویژه فرمودند و تاج خدمتگزاری‌شان را بر سرمان نهادند و معجزه‌وار، مؤسسۀ فرهنگی- هنری راز نگاه آفتابگردان با رویکردی چندمنظوره، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت گرفت. آمدیم، دست در دست هم نهادیم و هم‌پیمان شدیم که برای زدودن هرآنچه مانع ظهور قلمداد می‌شود، نهایت همت خویش را به‌کار بندیم و از هیچ کوششی مضایقه نکنیم. تقدیر این‌گونه رقم خورد که تربیت، محور اصلیِ فعالیت‌های ما در این مؤسسه قرار گیرد. عزم خویش را جزم کردیم تا برای نشر حداکثریِ معارف تربیتی بکوشیم و در این مسیر پرفرازونشیب، هیچ‌گاه به‌دنبال کسب منافع مادّی نباشیم و دستیابی به هدف‌هایی والا را سرلوحۀ تمام فعالیت‌هایمان قرار دهیم.

تفکر آفتابگردان

این مؤسسۀ فرهنگی- هنری به هیچ نهاد، ارگان، شخص، حزب و جناحی وابسته نیست و حتی در مسائل مادّی، کاملاً مستقل است.

بر این باوریم که:

– اگر انسان‌ها خود را به‌درستی بشناسند،

– اگر پیوند عاطفی میان همسران، محکم‌تر شود،

– اگر منزلت خانواده تکریم شود،

– و اگر فرزندانی سالم ازنظر روانی تربیت شوند،

آن‌گاه در جادۀ درست برای دست‌یافتن به هدف‌های متعالیِ موردنظرمان حرکت کرده و به بیراهه نرفته‌ایم.

همچون آفتابگردان، درپی آفتاب زمانیم...