نکاتی مهم قبل از ثبت نام

  1. این دوره ی کارگاهی مختص به رابطه ی زوجین است . حضور هردوی آن ها و در همه ی جلسات الزامی است .
  2. جلسات دارای تمرین و تست می باشد .
  3. هر چهار جلسه ی کارگاه به صورت حضوری برگزار می گردد.
  4. توصیه می شود حتما دفتر و خودکار همراه خود داشته باشید .
ثبت نام کارگاه هنر زندگی در دنیای زیبای همسری