جمعه 1401/12/19

 شرح و تفسیر قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ